Pokrenuta inicijativa za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša

 

Mostar, 19. februara 2019. – Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Josip Merdžo uputio je inicijativu za pokretanje postupka za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampanim materijalima.

Inicijativa je dostavljena Vijeću ministara Bosne i Hercegovine putem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kao nadležnoj instituciji za ocjenu opravdanosti pokretanja postupka. Uz inicijativu je dostavljen i prijedlog osnova za vođenje pregovora radi ratificiranja Ugovora.

Marakeški ugovor je usvojen 27. juna 2013. i čini dio međunarodnih ugovora o autorskim pravima kojima upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Ima jasnu humanitarnu i društvenu dimenziju razvoja, a njegov glavni cilj je stvoriti skup obaveznih ograničenja i izuzetaka u korist slijepih, slabovidnih i lica s drugim poteškoćama zbog kojih se ne mogu služiti štampanim materijalima.