Banja Luka: Održan sastanak o Strategiji razvoja intelektualnog vlasništva

 

Banja Luka, 11. marta 2019. - Sastanak na temu „Strategija razvoja intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2020. - 2025. godina'' održan je 11. marta 2019. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o pravima zaštite intelektualnog vlasništva na Univerzitetu, kao i o mogućim pobolјšanjima, kako bi se postigli što veći cilјevi, saopćeno je iz Univerziteta.

Stručni tim Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo  izrazio je zadovolјstvo na doprinosu Univerziteta u Banjoj Luci u izradi Strategije i nastojanjima da pobolјša već postojeće uslove u ovoj oblasti.

Sastanku su u ime Univerziteta u Banjoj Luci prisustvovali prof. dr. Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja, mr. Đorđe Markez, generalni sekretar, Predrag Govedarica, viši stručni saradnik za razvoj poduzetništva i  Dijana Bilanović, stručni saradnik – projekt menadžer

U ime Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine bili su prisutni  Ljubica Kozić, zamjenica direktora i  Vesna Vuletić Bebek iz Sektora za razvoj sistema intelektualnog vlasništva.

U ime Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) na sastanku su bili  Silvija Trpkovska, ekspert za izradu Strategije, Romana Matanovac-Vučković, ekspert za izradu Strategije, Želјko Topić, ekspert za izradu Strategije i Jovan Šarac, ekspert za izradu Strategije.