Unaprijeđena usluga u Objedinjenom registru evropskih patenata

 

SARAJEVO, 1. aprila 2019. – Od 1. februara 2018. godine, Institut za intelektualno vlasništvo BiH omogućava pristup podacima o podnesenim zahtjevima za proširenje evropskih patenata na BiH preko „Objedinjenog registra evropskih patenata” (Federated European Patent Register).

Navedeni servis je unaprijeđen 1.4.2019. tako da je sada moguće dobiti i detaljne podatke o pravnom statusu prijava/patenata tj. podatke o datumima promjene pravnog statusa, kao i podatke o zadnjim uplaćenim anuitetima po pojedinim prijavama/patentima.

Podaci iz BiH registra su ažurirani sa danom pristupa servisu od strane korisnika.

Više informacija možete pronaći na:

https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html