BiH koristi popis pojmova iz usklađene baze podataka u TMclassu

 

Od 6. maja 2019. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (IIP-BIH) koristi popis roba i usluga iz usklađene baze podataka (HDB) u TMclassu.

Ovo je prva verzija HDB-a na jeziku koji nije dio EU-a.

Nakon odluke Instituta za IV BiH da koristi HDB, sada pet ureda za intelektualno vlasništvo izvan EU-a koristi i prihvaća pojmove iz ove baze podataka.

Usvajanje HDB-a od strane Instituta za IV BiH konkretan je rezultat programa međunarodne saradnje kojim upravlja EUIPO u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima.

Više možete saznati na www.tmdn.org, http://euipo.europa.eu/ec2