Laos pristupio sistemima TMview i DesignView

 

Ured za intelektualno vlasništvo Laoske Narodne Demokratske Republike stavio je na raspolaganje sistemima TMview i DesignView svoje podatke o žigovima i dizajnu, saopćeno je iz Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

S Laosom u TMview i DesignView, oba ova alata za pretraživanje sada sadrže podatke iz 69 uključenih ureda.

Uz dodatak više od 46.000 žigova iz Ureda za intelektualno vlasništvo Laosa, TMview pruža informacije i pristup više od 53,3 miliona žigova. DesignView sadrži više od 14,5 miliona dizajna, uključujući 491 dizajn iz Laosa.

Od uvođenja TMview-a u aprilu 2010., obavljeno je više od 51,2 miliona pretraživanja iz 169 različitih zemalja, s korisnicima iz Španije, Kine i Njemačke kao najčešćim posjetiocima. DesignView je počeo s radom u novembru 2012. i od tada je obavljeno blizu 4,4 miliona pretraživanja iz 169 različitih zemalja, s korisnicima iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Kine kao najčešćim posjetiocima.

Integracija Ureda za intelektualno vlasništvo Laosa u TMview i DesignView konkretan je rezultat programa ARISE+ IPR kojim upravlja Europska komisija, a provodi EUIPO.

Više na stranicama www.tmdn.org i https://euipoeuf.eu/en/ariseplusipr