Delegacija Instituta učestvovala u radu regionalne konferencije o digitalizaciji i intelektualnom vlasništvu

 

Banja Luka, 17. juna 2019. – Delegacija Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine učestvovala je u radu regionalne konferencije „Digitalizacija i intelektualno vlasništvo: Kraj ili novi početak“, koja je održana u ponedeljak, 17. juna u Banjaluci u organizaciji Instituta za javnu politiku.

Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo bio je jedan od panelista u okviru teme „Autorska prava i savremena piraterija u doba internet revolucije“. U delegaciji Instituta bili su još zamjenica direktora Ljubica Kozić i Tatjana Vitomir, stručna saradnica za srodna prava.

Stručnjaci iz regije i Europske unije su na osnovi ličnih iskustava i primjera iz prakse razgovarali o tome potiče li digitalizacija pirateriju, šta nam donosi nova europska direktiva o autorskom pravu, kako potaknuti jačanje intelektualnog kapaciteta društva u razvoju, kao i o prednostima efektivne zaštite autorskog i srodnih prava.

U okviru panela „Medijski monopol na zapadnom Balkanu: Koja je uloga države” diskutovano je o značaju zaštite intelektualnog vlasništva za ekonomiju zemlje, kako provesti europsku agendu u ovom području i pripremiti javnost i institucije za provođenje propisa. Učesnici ovog panela, između ostalih, bili su predsjednici vlada Republike Srbije Ana Brnabić i Republike Srpske Radovan Višković.

Zaštita intelektualnog vlasništva izuzetno je značajna za rast privrede svake zemlje, ali i na putu ka punopravnom članstvu zemalja zapadnog Balkana u Europskoj uniji, istaknuto je na konferenciji.