Tajland pristupio sistemu TMview

 

Od 27. septembra 2019. Odjel za intelektualno vlasništvo pri Ministarstvu trgovine Tajlanda (DIP) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima putem alata za pretraživanje TMview.

Uz DIP, sistem TMview sada sadrži podatke iz 69 ureda.

Uz više od 960.000 žigova pridodanih iz DIP-a, TMview pruža informacije i pristup do ukupno više od 54,7 miliona žigova.

Od uvođenja sistema TMview 13. aprila 2010. obavljeno je više od 60,4 miliona pretraživanja iz 169 različitih zemalja, s korisnicima iz Španije, Kine i Njemačke kao najčešćim posjetiocima.

Integracija DIP-a u TMview konkretan je rezultat programa “Ključ za intelektualno vlasništvo Jugoistočne Azije” (IPKey South-East Asia) kojim upravlja Europska komisija, a provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Više o tome možete saznati na www.tmdn.org i www.ipkey.eu.