Rukovodstvo Instituta učestvovalo na sastanku sa čelnicima EUIPO-a

 

Ženeva, 2. oktobra 2019. - U sklopu održavanja 59. Generalne skupštine Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo i zamjenica direktora Ljubica Kozić učestvovali su na sastanku sa čelnicima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koje je predvodio izvršni direktor EUIPO-a Christian Archambeau.

Tokom sastanka prezentovan je napredak koji je napravljen u posljednjoj godini kao što je regulisanje pristupa online alatima za žigove i industrijski dizajn. 

Izvršni direktor EUIPO-a Archambeau pohvalio je  iskorak koji je Institut napravio u pogledu saradnje s EUIPO-om i regulisanja aktivnosti iz područja koje pokriva Ured EU-a za intelektualno vlasništvo.

Takođe, definisane su aktivnosti koje će biti uključene u plan saradnje za 2020. godinu.