Poboljšani TMview u beta verziji

 

Mostar, 16. oktobra 2019. - Poboljšana beta verzija TMview-a sada je dostupna uz originalni interfejs, kao dio planiranog poboljšanja najvećeg besplatnog svjetskog pretraživača za žigove.

Značajno je poboljšan sistem prikaza i kategorizacije rezultata pretraživanja koji omogućava prikazivanje rezultata prema relevantnosti za pojmove pretraživanja.

Pretraga ima širok skup kriterija koji se mogu personalizovati i segmentirati za brže i efikasnije pretraživanje. Prethodnim pretragama može se pristupiti izravno s početne stranice.

Nova funkcija u beta verziji omogućuje odabir dva ili više žigova koji se stavljaju jedan pored drugog za potrebe poređenja. Korisnici takođe mogu lako izvesti rezultate pretraživanja u PDF, Excel i Word formate. U pravne svrhe, izvorna verzija TMview-a i dalje se smatra važećim izvorom informacija pri izvlačenju dokumentacije koju treba predstaviti EUIPO-u radi potvrde ranijeg žiga.

Link za poboljšanu beta verziju TMview-a je sljedeći: https://www.tmdn.org/tmview/beta/#/tmview

Beta verzija radiće zajedno s izvornom verzijom tokom cijele 2020. godine i biće dostupna na engleskom, francuskom, njemačkom, španskom i italijanskom jeziku. Svi su korisnici pozvani da pošalju povratne informacije klikom na opciju „Vaše povratne informacije“ na dnu stranice. Razvojni tim će doprinos uveliko pozdraviti jer će to pomoći daljem poboljšanju TMview-a u korist korisnika, saopćio je Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Poboljšanja su temeljni dio aktivnosti europske saradnje EUIPO-a u okviru Strateškog plana 2020., a razvijena su u saradnji s nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo EU-a.

TMview je pokrenut 2010. godine, dostupan je na 36 različitih jezika i trenutno sadrži više od 53 miliona žigova.