Lihtenštajn pristupio sistemu TMview

 

Od 21. oktobra 2019. Biro za intelektualno vlasništvo pri Uredu za ekonomske poslove Kneževine Lihtenštajn (AVW) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima putem alata za pretraživanje TMview.

Uz AVW, sistem TMview sada sadrži podatke iz 71 ureda.

Uz više od 7.500 žigova pridodanih iz AVW-a, TMview pruža informacije i pristup do ukupno više od 55,1 miliona žigova.

Od uvođenja sistema TMview 13. aprila 2010. obavljeno je više od 62,5 miliona pretraživanja iz 169 različitih zemalja, s korisnicima iz Španije, Kine i Njemačke kao najčešćim posjetiocima.

Integracija AVW-a konkretan je rezultat programa međunarodne saradnje kojeg provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima.

Više o tome možete saznati na www.euipn.org i www.tmview.org.