Osvrt Instituta na članak objavljen na portalu Klix.ba

 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Osvrt na članak https://www.klix.ba/vijesti/bih/ako-ste-mladi-inovator-ne-ocekujte-pomoc-od-drzave-javni-pozivi-ne-priznaju-pojedince/200122113

Povodom nedavno objavljenog članka na Klix-u pod naslovom „Ako ste mladi inovator, ne očekujte pomoć od države: Javni pozivi ne priznaju pojedince“, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine želi da naglasi da je uloga Instituta pogrešno interpretirana navodom da „Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine nije predao nijedan patentni zahtjev“. Ova pogrešna interpretacija nas obavezuje da dodatno objasnimo koja je uloga Instituta u sistemu zaštite intelektualnog vlasništva uopće, a naročito patenata.

Nadležnost Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine jeste da vodi upravni postupak za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva (patent, konsenzualni patent, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, geografska oznaka) na teritoriji Bosne i Hercegovine. Uloga Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u području patenata prema važećoj legislativi jeste vođenje postupka za sticanje, održavanje, prestanak i evidenciju prometa patenta, odnosno konsenzualnog patenta, a ne podnošenje „patentnih zahtjeva“ kako bi se moglo zaključiti iz navedenog članka. Nadalje, sam pojam „patentni zahtjev“ koji se koristi u članku, u području patenata ima potpuno drugo značenje i definisan je Zakonom o patentu, član 20., kao dio patentne prijave.

Osim ove nadležnosti Institut ima i druge nadležnosti :

- Institut vodi postupak za registraciju topografije integriranih kola u Bosni i Hercegovini;

- Institut vodi postupak za međunarodno registrovanje prava industrijskog vlasništva na osnovu međunarodnih konvencija čija je članica Bosna i Hercegovina;

- Institut obavlja poslove u području autorskog i srodnih prava koja se odnose na prava autorā na djelima iz područja književnosti, nauke, umjetnosti, prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, prava organizacija za radiodifuziju, prava proizvođača videograma i baza podataka u Bosni i Hercegovini;

- Institut dodjeljuje organizacijama autorā i drugih nosilaca autorskog prava dozvole za kolektivno ostvarivanje ovih prava i vrši nadzor nad njihovim radom;

- Institut obavlja informacijsko-dokumentacione poslove u skladu sa standardima koje predloži Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI), zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje intelektualno vlasništvo;

- Institut priprema osnove za pristupanje Bosne i Hercegovine bilateralnim i multilateralnim sporazumima, konvencijama i ugovorima iz područja intelektualnog vlasništva;

- Institut priprema zakone i provedbene propise iz područja intelektualnog vlasništva;

- Institut obavlja poslove s ciljem ostvarivanja međunarodne saradnje sa institucijama drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva osnovanim na svjetskom, regionalnom ili drugom nivou;

- Institut promoviše zaštitu i poštovanje prava intelektualnog vlasništva;

- Institut organizira seminare i druge skupove iz područja intelektualnog vlasništva;

- Institut vodi registre prijavljenih i priznatih prava industrijskog vlasništva;

- Institut objavljuje podatke o pravima industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini u „Službenom glasniku Instituta";

- Institut pruža informacije o načinu ostvarivanja prava pred drugim institucijama u Bosni i Hercegovini;

- Institut vodi registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva;

Intelektualno vlasništvo obuhvaća autorsko i srodna prava, te prava industrijskog vlasništva.

Industrijsko vlasništvo obuhvaća prava kojima proizvođači štite od konkurenata svoje poslovne interese, položaj na tržištu i sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju. U prava industrijskog vlasništva spadaju: patent, žig, industrijski dizajn, oznaka geografskog porijekla i topografija integriranog kola.

Postupak za priznanje patenta pokreće se podnošenjem prijave za priznanje patenta Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o patentu („Službeni glasnik BiH”, br. 53/10) i Pravilnikom o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta („Službeni glasnik BiH”, br. 105/10). Nakon podnošenja prijave Institut ispituje prijavu i utvrđuje datum podnošenja prijave. Prijava patenta se objavljuje u Službenom glasniku Instituta nakon isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja, odnosno od datuma priznatog prava prvenstva i tako postaje dostupna javnosti. U roku od šest mjeseci od datuma objavljivanja prijave patenta, podnosilac prijave je dužan da podnese zahtjev za priznanje patenta ili konsenzualnog patenta i ukoliko su zadovoljeni svi zakonski uslovi Institut će donijeti rješenje o priznanju patenta, odnosno konsenzualnog patenta. Nakon priznanja patenta, nosilac patenta je dužan plaćati propisane godišnje takse i troškove postupka za svo vrijeme trajanja patenta.

Ulaganje sredstava u naučno-istraživačke institucije i projekte je u nadležnosti ministarstava na različitim nivoima vlasti u BiH, a rezultati tih projekata mogu biti predmet zaštite i tada Institut za intelektualno vlasništvo BiH ima svoju zakonsku nadležnost.