Donesena odluka o formiranju međuresornog tijela za intelektualno vlasništvo

 

SARAJEVO, 6. februara 2020. – Nakon što je usvojilo Strategiju provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH 2018. - 2020. godina, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način stvaraju se preduslovi za početak rada međuresornog tijela koje bi, kao koordinator, trebalo jačati saradnju institucija na svim razinama vlasti u BiH nadležnih za provođenje prava intelektualnog vlasništva te sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH kao institucijom nadležnom za obavljanje stručnih i upravnih poslova u ovom području, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Međuresorno tijelo bazirat će svoj rad na mjerama i preporukama koje su dane u Strategiji razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i u Strategiji provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH, a koja predstavlja osnovu za definisanje i uspostavu cjelovitog i efikasnog sistema provođenja prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i Europskoj uniji (EU).