Novi Zeland pristupio sistemu TMview

 

Od 17. februara 2020. Ured za intelektualno vlasništvo Novog Zelanda (IPONZ) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima putem alata za pretraživanje TMview.

Nakon integracije IPONZ-a, sistem TMview sada sadrži podatke iz 73 ureda.

Uz više od 685.000 žigova pridodanih iz IPONZ -a, TMview pruža informacije i pristup do ukupno više od 57 miliona žigova.

Od uvođenja sistema TMview 13. aprila 2010. obavljeno je više od 67 miliona pretraživanja iz 169 različitih zemalja, sa korisnicima iz Španije, Kine i Njemačke kao najčešćim posjetiocima.

Integracija IPONZ-a konkretan je rezultat programa međunarodne saradnje kojeg provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima.

Više o tome možete saznati na www.euipn.org i www.tmview.org.