VAŽNO - Obavještenje o funkcionisanju Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u okolnostima pandemije izazvane korona virusom COVID-19

 

Mostar, 17. marta 2020. - Na osnovu stava i uputstva Vijeća ministara BiH koje se odnosi na proglašenje pandemije uzrokovane virusom COVID-19,  Institut za intelektualno vlasništvo BiH obavještava javnost da će se u sjedištu Instituta u Mostaru, kao i ispostavama u Sarajevu i Banjaluci, primjenjivati poseban režim radnog vremena uz organizovanje minimalnog obima radnog procesa.

Zbog uvođenja ograničenog kretanja u BiH, do daljnjeg se koriguje i radno vrijeme Instituta za intelektualno vlasništvo BiH.

Radno vrijeme Instituta u periodu trajanja pandemije i ograničenog kretanja biće od 8 do 12 sati radnim danima.

Sva komunikacija sa Institutom odvijaće se putem redovne pošte, faksa, telefona i e-maila. Rad sa strankama se obustavlja. Iznimno, predstavnici za zaštitu industrijskog vlasništva koji preuzimaju poštu u pisarnici ispostave Instituta u Sarajevu mogu preuzimati poštu svakog radnog dana od 10 do 11 sati.