Novi Zeland pristupio sistemu DesignView

 

Od 29. juna 2020. Ured za intelektualno vlasništvo Novog Zelanda (IPONZ) omogućio je pristup podacima o svom dizajnu putem alata za pretraživanje DesignView.

UZ IPONZ, sistem DesignView sada sadrži podatke iz 72 ureda koji sudjeluju.

S dodatkom više od 51.000 industrijskih dizajna iz IPONZ-a, DesignView pruža informacije i pristup do ukupno više od 16,2 miliona dizajna.

Od uvođenja DesignView-a 19. novembra 2012., obavljeno je više od 5,6 miliona pretraživanja iz 163 različite zemlje, s korisnicima iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Kine kao najčešćim posjetiocima.

Integriranje IPONZ-a konkretan je rezultat programa međunarodne saradnje kojeg provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima.

Više možete saznati na www.euipn.org i https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsvi