Zaštita industrijskog dizajna prezentirana na Drvno-tehnološkoj konferenciji

 

Mostar, 11. augusta 2020. – Stručni saradnik za industrijski dizajn u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Goran Trifković održao je prezentaciju o temi „Zaštita industrijskog dizajna u BiH” na Drvno-tehnološkoj konferenciji i konferenciji o šumarstvu.

Konferencija je održana od 4. do 6. augusta u parku prirode „Tajan“,  u organizaciji Drvnog klastera „Namještaj i drvo“ BiH u saradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Uz mjere opreza zbog epidemije korona virusa, Drvno-tehnološka konferencija okupila je brojne stručnjake na drvetu baziranog sektora BiH, ali i regije, koji su proteklih mjeseci komunicirali putem web platformi i online sastanaka.

Konferencija je nastavak aktivnosti od prije dvije godine i predstavlja spoj okupljanja kompanija, ustanova, institucija i menadžera vezanih za drvnu industriju i šumarstvo, zaštitu okoliša, turizam, financije i ostalo.