Regionalni e-seminar o provođenju prava intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 17. augusta 2020. – Patentni ured Republike Latvije, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), organizira Regionalni e-seminar za suce i predstavnike institucija za provođenje prava intelektualnog vlasništva.

Cilj seminara je povezati predstavnike pravosudnih institucija i institucija za provođenje prava intelektualnog vlasništva sa prostora srednje Europe i baltičkih država i informirati ih o najnovijim događanjima u sferi intelektualnog vlasništva, s posebnim naglaskom na provođenje prava intelektualnog vlasništva.

Predavači će biti iskusni predstavnici WIPO-a i EUIPO-a, kao i predstavnici Njemačkog federalnog suda pravde, Suda u Haagu, Vrhovnog suda Republike Latvije, Univerziteta u Varšavi i jedne od najvećih europskih kompanija koja se bavi poslovima zaštite intelektualnog vlasništva BARDEHLE PAGENBERG.

Sve potrebne informacije, uključujući i tehničke detalje, mogu se naći na stranici: http://www.lrpv.gov.lv/en

Seminar se održava 10. septembra 2020. s početkom u 10 sati

Više informacije može se pronaći na: https://ej.uz/ipforjudges

Link za live stream seminara je: https://youtu.be/UwTsO9Li6s0

Za sudjelovanje na seminaru možete se prijaviti na sljedeću e-mail adresu: komunikacija@lrpv.gov.lv

Program seminara: