Saradnja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

 

Mostar, 22. decembra 2016. - U srijedu, 21. decembra 2016. godine realiziran je prvi korak u saradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH.

Pred studentima pete godine studija zamjenik direktora Instituta Jovan Šarac održao je predavanje i prezentaciju tokom koje je govorio o sistemu intelektualnog vlasništva i ulozi Instituta u aktivnostima koje se odnose na provođenje zakona kojima se štiti intelektualno vlasništvo u BiH. Na početku predavanja studentima su se obratili i prodekan za nastavu Pravnog fakulteta dr. Mile Lasić, izv. prof.,  dekanica prof.dr. Vesna Kazazić i direktor Instituta Josip Merdžo.

Predviđeno je da se u nastavku saradnje organiziraju posjete studenata završne godine master studija Institutu za intelektualno vlasništvo kako bi se što bolje upoznali sa nadležnostima Instituta i načinom postupanja u provođenju pojedinih prava u oblasti intelektualnog vlasništva.