Institut učestvovao na JobFAIR-u

 

Mostar, 6. marta 2018. – Viša stručna saradnica za međunarodne patente u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Dragana Marić Mešić učestvovala je ispred Instituta u dvodnevnoj konferenciji i Sajmu zapošljavanja za studente i diplomante tehničkih nauka – JobFAIR, održanom u Mostaru u organizaciji Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru i Studentskog zbora Fakulteta.

Viša stručna saradnica Dragana Marić Mešić tom je prilikom održala predavanje na temu zaštite intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, s akcentom na patentnu zaštitu. Takođe je dogovorena buduća saradnja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Studentskog tehničkog inkubatora – STIN u obliku predavanja i radionica u području intelektualnog vlasništva.

Na JobFAIR-u su mašinske, ICT i elektrotehničke tvrtke iz regije i šire predstavile svoj rad, projekte, tehnologije koje koriste i vještine koje zahtijevaju. Takođe je održana i uvodna konferencija STIN-a - nove inicijative Fakulteta - Studentskog tehničkog inkubatora.