Dogovorena saradnja Instituta i SPARK-a

 

Mostar, 5. aprila 2018. - U sklopu aktivnosti na podizanju svijesti o značaju intelektualnog vlasništva, kao i saradnje sa univerzitetima i malim i srednjim preduzećima, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine dogovorio je saradnju sa poslovnim parkom SPARK u Mostaru.

U sklopu obuka koje dva puta godišnje SPARK organizuje za startupe sa odličnim poslovnim idejama, službenici Instituta će održati predavanja na temu zaštite intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, kao i korištenja besplatnih online baza podataka u oblasti industrijskog vlasništva pri istraživanju tržišta i pronalaženju dostupnih tehnologija.