Mostar: Održan seminar o regulisanju prava intelektualnog vlasništva na akademskim institucijama

 

Mostar, 23. aprila 2018. - Seminar pod nazivom „WIPO – Praktični vodič za regulisanje prava intelektualnog vlasništva na akademskim institucijama“ održan je u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u petak, 20. aprila 2018.

Na seminaru je razmatrano definisanje i implementacija institucionalne politike intelektualnog vlasništva za univerzitete i naučne institucije.

Pozdravna obraćanja uputili su Josip Merdžo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru i Olga Spasić, savjetnica u Odjelu za tranzicijske i razvijene zemlje (TDC) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), koja je i predstavila WIPO-ov Praktični vodič za regulisanje prava intelektualnog vlasništva (IV) na akademskim institucijama.

O nacionalnim pravilima i propisima kao okviru za institucionalne politike intelektualnog vlasništva na univerzitetima i istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini govorila je viša stručna saradnica za međunarodne patente u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Dragana Marić Mešić.

Dr. Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacijski sistem u Vladi Srbije govorio je o korištenju politika intelektualnog vlasništva, odnosno o naučenim lekcijama, na univerzitetima i istraživačkim institucijama u Republici Srbiji.

Bernard Denis, stručnjak za transfer znanja u Europskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN) predstavio je nužne pretpostavke za efikasno upravljanje pravima intelektualnog vlasništva na univerzitetima i istraživačkim institucijama, kao i posebno iskustvo CERN-a u toj domeni.

Tokom seminara diskutovano je i o tome kako osnažiti akademske institucije u Bosni i Hercegovini da koriste intelektualno vlasništvo za snažniji uticaj na društvo i dinamičnu regionalnu i međunarodnu saradnju, dok su o važnosti djelotvornog stvaranja i upravljanja intelektualnim vlasništvom u akademskim institucijama (iskustvu CERN-a i Instituta za fiziku iz Beograda) govorili Bernard Denis i dr. Saša Lazović.

Predstavljena je i izrada institucionalne politike intelektualnog vlasništva kroz Metodu deset pitanja. „Podrška WIPO-a za razvoj politika intelektualnog vlasništva na univerzitetima i istraživačkim institucijama - možemo zajedno raditi!” takođe je bila jedna od tema seminara.

Seminar je završen razgovorom o određivanju fokalnih točaka na univerzitetima i istraživačkim institucijama za dalju saradnju s WIPO-om na institucionalnim politikama intelektualnog vlasništva te potencijalnom stvaranju akademske mreže IV-a u Bosni i Hercegovini.

Organizatori seminara bili su Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Sveučilište u Mostaru, a pokrovitelj je bila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).