Crna Gora pristupila sistemu DesignView

 

Od 28. maja 2018. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore (IPOM) omogućio je pristup podacima o svom dizajnu putem alata za pretraživanje DesignView.

Integracija IPOM-a predstavlja konkretan rezultat programa Međunarodne saradnje koji vodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima.

Sa IPOM-om sistem DesignView sada sadrži podatke iz ukupno 65 ureda.

Uz više od 270 pridodanih dizajna iz IPOM-a, DesignView pruža informacije i pristup do ukupno preko 13,6 miliona dizajna.

Od uvođenja sistema DesignView 19. novembra 2012. obavljeno je više od 3,6 miliona pretraživanja iz 159 različitih zemalja, s korisnicima iz Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Španije kao najčešćim posjetiocima.

Više o tome možete saznati na www.tmdn.org