U Mostaru održan seminar o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

 

Mostar, 6. juna 2018. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za  intelektualno vlasništvo (WIPO), organizovao je dvodnevni seminar pod nazivom „Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava - razmjena iskustava i dobrih praksi“, koji je održan 5. i 6. juna 2018. u Mostaru. 

Uvodne riječi učesnicima seminara, među kojima su bili predstavnici kolektivnih organizacija za ostvarivanje autorskog i srodnih prava iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici udruženja korisnika, uputili su direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo i Anita Huss, savjetnica  u Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO). 

O zaštiti autorskog prava u Bosni i Hercegovini putem kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava govorila je stručna saradnica za autorsko pravo u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Manda Galić, dok je učesnike seminara sa novijim aktivnostima WIPO-a u području autorskog prava, Pekinškim ugovorom i drugim događajima, upoznala predstavnica te organizacije Anita Huss.

Romana Matanovac Vučković, međunarodni ekspert iz Zagreba, govorila je o osnovnim pravno-političkim i strukturalnim aspektima kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u međunarodnim i europskim pravnim okvirima.

O dobrim praksama organizacija za kolektivno ostvarivanje i pravilima ponašanja međunarodnih saveza govorili su Mitko Chatalbashev, predstavnik Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC), Pierre-Olivier Lesburguères, predstavnik Međunarodne federacije organizacija za prava reprodukcije (IFRRO), István Fancsik iz Međunarodne federacije fonografske industrije (IFPI) i Gregor Štibernik iz Kolektivnog udruženja autora, izvođača i filmskih producenata audiovizuelnih djela Slovenije (AIPA), koji je ujedno predstavljao i Društvo audiovizuelnih autora (SAA) iz Brisela.

Na seminaru je takođe bilo riječi o značaju jačanja svijesti o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i izazovima u kolektivnom ostvarivanju u Bosni i Hercegovini i regiji, a dosta prostora bilo je otvoreno i za aktuelna pitanja iz ove oblasti.

Naglašena je važnost saradnje svih učesnika u procesu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i zaključeno da ovakvi seminari doprinose izgradnji i jačanju regulisanja kolektivnog upravljanja autorskim i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini.