Bosna i Hercegovina korak bliže punopravnom članstvu u EPO-u

 

SARAJEVO, 4. septembra 2018. - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Izmjenama i dopunama Zakona o patentu područje patentnopravne zaštite u Bosni i Hercegovini postepeno se usklađuje sa aktuelnom pravnom stečevinom EU i ispunjava obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Izmjenama se usklađuju odredbe važećeg Zakona o patentu, kojima je uređeno područje proširenog europskog patenta, sa izmjenama Europske patentne konvencije iz 2000. godine, te praksom koja proizilazi iz primjene navedene konvencije. Putem izmjena važećeg Zakona biće uklonjeni nedostaci uočeni u postupku njegove primjene.

Dopunama Zakona uvedeno je posebno poglavlje o europskom patentu u cilju usklađivanja zakonodavstva BiH sa odredbama Europske patentne konvencije i ispunjenja obaveza legislativne prirode za pristupanje Europskoj patentnoj organizaciji (EPO). Dopunom se, takođe, uvode odredbe za povjerljivi pronalazak i postupanje Instituta za intelektualno vlasništvo u slučaju zaprimanja prijave patenta za pronalazak koji se odnosi na odbranu i sigurnost države.