Usvojena Strategija provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH

 

SARAJEVO, 15. januara 2019. - Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Strategije provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini za period 2018. - 2022. godina, koja predstavlja temelj za definiranje i uspostavu cjelovitog i efikasnog sistema provođenja prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO)  i Evropskoj uniji (EU).

Usvajanje ove strategije će doprinijeti ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju BiH u skladu s dosezima modernog, na znanju utemeljenog društva.

Strategijom se utvrđuju smjernice i mjere koje podrazumijevaju razvoj i unapređenje legislativnog i institucionalnog okvira u BiH te uspostavu međuinstitucionalne saradnje.

Usvajanjem ove strategije Vijeće ministara BiH ispunjava još jednu obavezu zacrtanu Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz ranijeg izvještaja Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.