Brunej pristupio sistemima TMview i DesignView

 

Od 23. januara 2019. Ured za intelektualno vlasništvo Bruneja (BruIPO) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima i dizajnu putem alata za pretraživanje TMview i DesignView.

Uz BruIPO, i sistem TMview i sistem DesignView sada sadrže podatke iz ukupno 68 ureda.

Integracija BruIPO-a u TMview i DesignView je konkretan rezultat programa Ključ Jugoistočne Azije za intelektualno vlasništvo (IP Key South East Asia) kojim upravlja Europska komisija, a izvršava Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Uz više od 46.000 žigova pridodanih iz BruIPO-a, TMview pruža informacije i pristup do ukupno preko 52,5 miliona žigova. DesignView sadrži više od 14,4 miliona dizajna, uključujući 190 dizajna iz BruIPO-a.

Od uvođenja sistema TMview 13. aprila 2010. obavljeno je više od 51,2 miliona pretraživanja iz 166 različitih zemalja, s korisnicima iz Španije, Kine i Njemačke kao najčešćim posjetiocima. Što se tiče sistema DesignView, on je pokrenut 19. novembra 2012. i od tada je obavljeno više od 4,4 miliona pretraživanja iz 163 različite zemlje, s korisnicima iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Kine kao najčešćim posjetiocima.

Više o tome možete saznati na www.tmdn.org i www.ipkey.eu.