Reagovanje na Otvoreno pismo Udruženja filmskih radnika u BiH

 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine odbacuje tendenciozne, neosnovane i, prije svega, neistinite tvrdnje iz Otvorenog pisma Udruženja filmskih radnika u Bosni i Hercegovini upućenog prema Vijeću ministara BiH i Predsjedništvu BiH, a koje se odnosi na navodno 'arbitrarno' oduzimanje dozvole definisane Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

Dozvola izdata Udruzi Filmske Industrije (UFI), broj: IP-03-47-5-288/16 od 21.04.2016. godine, je donijeta u upravnom postupku vođenom povodom zahtjeva UFI-a od 12.8.2015. godine broj: UP-03-47-5-09376/15, koji je očito podnesen prije imenovanja novog rukovodstva, te je proveden na osnovu odredbi Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“, broj: 63/10) u zakonom predviđenim rokovima.

U skladu sa odredbama istog Zakona, istovremeno je oduzeta dozvola Udruženju filmskih radnika u Bosni i Hercegovini zbog uslova i kriterija definisanih navedenim Zakonom.

Udruženje filmskih radnika (UFR) je, nezadovoljno odlukom Instituta, koristilo dopuštene i nedopuštene pravne lijekove, jer nadležne sudske instance nisu donosile odluke onakve kakve su oni očekivali.

Otvoreno pismo UFR-a predstavlja pritisak na nadležna sudska tijela od kojih se očekuje da uskoro donesu određene odluke vezane uz ovu problematiku.