Javne konsultacije

 

Odluka o odobravanju sredstava tekuće rezerve

Svrha:

Pravni, odnosno zakonski osnov za donošenje Odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve sadržan je u članu 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04 i 49/09), članu 3. stav (3) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2019. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 94/18) i članu 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08). Razlog traženja sredstava iz tekuće rezerve je nedostatak istih u budžetu Instituta za svrhu nepredviđene selidbe ispostave Instituta.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 13.6.2019. godine u trajanju od 14 dana u kojem roku možete dostavljati svoje komentare i prijedloge prijavom na web aplikaciji eKonsultacije.

-

Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za period 2020.- 2022. godina

U skladu sa odredbama Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine sačinio je Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za period 2020.- 2022. godina, kojim se definišu prioriteti koji se tiču poboljšanja poslovnog okruženja i unapređenja sistema zaštite intelektualnog vlasništva u trogodišnjem periodu.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 21.6.2019. godine u trajanju od 15 dana u kojem roku možete dostavljati svoje komentare i prijedloge prijavom na web aplikaciji eKonsultacije.