Obavještenje o uplatama prema Institutu

Obavještenje o uplaćivanju administrativnih taksi i naknade posebnih troškova postupka za radnje u postupcima pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH možete pogledati ovdje.