Priopćenje Instituta u povodu obavijesti AMUS-a upućenoj članstvu

 

Mostar, 31. siječnja 2019. - Na službenoj web stranici Asocijacije skladatelja-glazbenih stvaratelja (AMUS) www.amus.ba, u srijedu, 30. siječnja 2019. objavljena je obavijest članovima AMUS-a, u kojoj je, između ostalog, navedeno da će Upravni odbor AMUS-a kao jedinu osnovu za isplatu tantijema uvažiti Odluku Skupštine AMUS-a ili Rješenje Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine o nalaganju mjera.

U vezi s navedenim, Institut za intelektualno vlasništvo priopćuje sljedeće:

„U skladu s člankom 3. stavak (1) točka e) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“ br. 63/10), raspodjela naplaćenih naknada autorima prema unaprijed određenim pravilima o raspodjeli jedan je od najbitnijih poslova koje obavlja kolektivna organizacija i zbog koje je ista utemeljena. Dakle, kolektivna organizacija je dužna da, u skladu s godišnjim planom raspodjele koji usvaja Skupština kolektivne organizacije, i godišnjim obračunom naknada koji donosi Upravni odbor, izvrši raspodjelu naknada autorima.

Mjerodavnost Instituta je da, u skladu s člankom 13. navedenog zakona, rješenjem naredi kolektivnoj organizaciji da otkloni utvrđene nepravilnosti u radu, u konkretnom slučaju da održi redovitu sjednicu Skupštine (koja nije održana u prošloj godini) na kojoj je potrebno razmotriti i usvojiti sve bitne dokumente, u skladu sa Zakonom i Statutom AMUS-a.“