AMUS nastavlja djelovanje sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

 

Mostar, 28. kolovoza 2019. - Nakon što je Institut za intelektualno vlasništvo BiH 27. kolovoza 2019. godine donio Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja (AMUS), sukladno odredbama Zakona, AMUS i dalje nastavlja djelovanje kao jedina organizacija koja ima dozvolu-licencu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava kompozitora i muzičkih stvaratelja.

Korisnici prava ostaju u obvezi plaćati naknadu za korištenje autorskih prava AMUS-u, sukladno odredbama važećih ugovora, a AMUS ima zakonsku obvezu prikupljena sredstava raspodijeliti autorima.

Ukoliko AMUS u narednih 12 mjeseci ne otkloni nedostatke koji su utvrđeni tijekom vršenja nadzora, odnosno počini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole, Institut za intelektualno vlasništvo BiH će, sukladno Zakonu, donijeti konačno rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela.

 

Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja (AMUS)

Izvješće o nadzoru nad radom Asocijacije kompozitora–muzičkih stvaratelja Bosne i Hercegovine (AMUS) za 2017. godinu

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-233/19VT)

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-741-10/19VT)