Priopćenje Instituta uoči održavanja skupštine AMUS-a

 

Mostar, 18. listopada 2019. - Uoči održavanja skupštine AMUS-a, koja je zakazana za 23.10.2019. godine, Institut za intelektualno vlasništvo BiH podsjeća članstvo i javnost na nekoliko bitnih činjenica:

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je, nakon provedenog nadzora nad radom AMUS-a za 2017. godinu, donio dva rješenja kojima su AMUS-u naložene mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju.

S obzirom da AMUS nije u ostavljenim rokovima postupio po nalozima Instituta, čime je počinio težu povredu odredbi Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, Institut je dana 27.08.2019. godine donio Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole Asocijaciji kompozitora – muzičkih stvaratelja (AMUS), na period od 12 mjeseca što znači da AMUS treba nastaviti svoju zakonom predviđenu aktivnost, prije svega osigurati raspodjelu prikupljenih sredstava autorima, te ako u predviđenom roku ne otkloni nedostatke, Institut će donijeti konačnu odluku o oduzimanju dozvole.

U dnevnom listu „AVAZ“, dana 10.10.2019. godine, objavljen je intervju sa Lejlom Trnčić, direktoricom Stručne službe Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaratelja, u kojem gospođa Trnčić navodi da se Institut bespravno upliće u poslove AMUS-a. Ovakvi navodi gđe. Trnčić su proizvoljni i neosnovani, jer je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine državni organ, koji je nadležan za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, kao i za nadzor nad radom kolektivnih organizacija.

Cilj nadzora nad radom kolektivnih organizacija je da se utvrdi obavlja li organizacija svoje poslove u skladu sa izdanom dozvolom, Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, i svojim općim aktima. Nadzor je neophodan i zbog zakonskog monopola koji kolektivna organizacija uživa u pravnom prometu.

Također, Institut cijeni neosnovanim navode gđe. Trnčić koji se odnose na uvjetovanje isplate tantijema autorima. AMUS treba članstvu dostaviti sve informacije i dokumente na temelju kojih će se voditi rasprava. Autori na Skupštini trebaju razmatrati predmetna izvješća, raspravljati o eventualnim spornim pitanjima, te predlagati obvezujuće zaključke i aktivnosti uz pojedina izvješća.

AMUS ima zakonsku obvezu prikupljena sredstva raspodijeliti autorima, bez uvjetovanja, što je i primarni razlog osnivanja kolektivnih organizacija. U spomenutom intervjuu direktorica Stručne službe AMUS-a je iznijela i informaciju da je formirano „Radno tijelo“ za reviziju članstva, koje je predložilo isključenje iz članstva za nekoliko stotina članova, koji u očima Radnog tijela nisu zadovoljili kriterije za članstvo. Institut cijeni da se revizija članstva trebala odvijati prema unaprijed utvrđenim kriterijima, poštujući odredbe Statuta i relevantnih zakona.

Na dnevnom redu sjednice Skupštine AMUS-a, koja je zakazana za 23. listopada, nalazi se i prijedlog novog Statuta AMUS-a. Institut je, u svojim prijašnjim dopisima, obavijestio AMUS da pojedine odredbe prijedloga Statuta nisu u skladu sa zakonom.

Statut AMUS-a je jedini akt kojim se definiraju pitanja koja se odnose na kvorum i način odlučivanja na Skupštini. Sporna pitanja oko utvrđivanja kvoruma za punovažno odlučivanje na Skupštini AMUS-a razriješilo je svojim tumačenjem Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, koje je dostavljeno AMUS-u na znanje i postupanje, a objavljeno je i na web stranici Instituta.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH vjeruje kako će AMUS prevladati probleme u kojima se trenutno nalazi i nastaviti svoje poslovanje u skladu sa zakonom, te još jednom pozivamo članove AMUS-a da aktivno sudjeluju u radu Skupštine zakazane za 23.10. 2019. godine.

Institut se zahvaljuje AMUS-u na pozivu za nazočnost na Skupštini, kojoj želi uspješan rad. Predstavnici Instituta neće biti nazočni ovoj Skupštini iz razloga što su svi stavovi Instituta dobro poznati i službenim dopisima AMUS-u dostavljeni, a članstvo i javnost može na web stranici instituta pronaći sve relevantne informacije koje se odnose na cjelokupnu problematiku.

Izvješće o nadzoru nad radom Asocijacije kompozitora–muzičkih stvaratelja Bosne i Hercegovine (AMUS) za 2017. godinu

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-233/19VT)

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-741-10/19VT)

Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja (AMUS)