Obavijest o pristupu Objedinjenom registru europskih patenata

 

SARAJEVO, 25. travnja 2018. - Od 1. veljače 2018. godine, Institut za intelektualno vlasništvo BiH omogućuje pristup podacima o podnesenim zahtjevima za proširenje europskih patenata na BiH preko „Objedinjenog registra europskih patenata” (Federated European Patent Register).

Navedeni registar omogućuje objedinjeno pretraživanje patentnih registara država članica EPO-a. Priključenje registra Bosne i Hercegovine je rezultat bilateralne suradnje Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Europskog patentnog ureda.

Federated European Patent Register je sekcija unutar Europskog patentnog registra koja nudi podatke o pravnom statusu EP patentnih dokumenata u nacionalnoj fazi. Pored brzog pristupa osnovnim podacima iz nacionalnih registara omogućen je i direktan link na javni dio registara zemalja koje su dio ovog servisa.

Podaci iz BiH registra su ažurirani s danom pristupa servisu od strane korisnika.

Više informacija možete pronaći na: https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html