Mostar: Okrugli stol o zaštiti intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 11. lipnja 2018. - Okrugli stol o zaštiti intelektualnog vlasništva bit će održan u petak, 22. lipnja 2018. u hotelu „Mostar“ u Mostaru u okviru međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“.

Julijana Petrović, viši stručni suradnik u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH moderirat će temu „Pravo na žig“, Miroslav Marić, stručni savjetnik u Institutu temu „Oznake zemljopisnog podrijetla i međunarodni žig“, Goran Trifković, stručni suradnik u Institutu temu „Industrijski dizajn“, Dragana Marić Mešić, viši stručni suradnik u Institutu temu „Pravo na patent“ te Manda Galić, stručni suradnik u Institutu temu „Autorsko i srodna prava“.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru je organizator međunarodnog savjetovanja, a Institut za intelektualno vlasništvo BiH je suorganizator okruglog stola o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Prijavni  obrazac, s popisom tema i sudionika,  za sudjelovanje na Šesnaestom međunarodnom savjetovanju „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, koje će se održati u petak, 22. i subotu, 23. lipnja 2018. u Mostaru, možete preuzeti ovdje.