Rukovodstvo Instituta za intelektualno vlasništvo BiH na Generalnoj skupštini WIPO-a

 

Ženeva, 27. rujna 2018. - Ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo i zamjenica ravnatelja Ljubica Kozić sudjeluju u radu redovite godišnje Generalne skupštine Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) sa sjedištem u Ženevi.

Generalni direktor WIPO-a Francis Gurry je u izvješću o radu prezentirao brojne pozitivne pomake u radu ove specijalizirane institucije UN-a. Iako suočeni s brojnim izazovima koji se odnose na funkcioniranje svjetskog gospodarstva i trgovine, WIPO je uspješno uspostavio mehanizme za zaštitu svih oblika intelektualnog vlasništva. Zamjetan je porast broja zahtjeva zaštite intelektualnog vlasništva, naročito u Kini i azijskim zemljama. Poseban značaj se pridaje zaštiti autorskih prava i ostalih elemenata intelektualnog vlasništva baziranih na novim tehnologijama, kao i definiranju i reguliranju odnosa prema umjetnoj inteligenciji.

Tijekom boravka na Generalnoj skupštini rukovodstvo Instituta će održati više bilateralnih sastanaka sa Organizacijom za intelektualno vlasništvo EU-a (EUIPO), te s posebnim odjelom WIPO-a za zemlje u tranziciji i razvoju (TDC). Tom prigodom će se precizirati nastavak uspješne suradnje u narednom dvogodišnjem razdoblju. Dio aktivnosti je već realiziran kroz seminare i tehničku suradnju financiranu od strane WIPO-a, a dio će se nastaviti u narednom periodu. Posjet generalnog direktora Francisa Gurryja Bosni i Hercegovini u ožujku ove godine i sastanci na najvišoj razini, kao i predavanje koje je održao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dodatno su ojačali suradnju Instituta i WIPO-a.

Rukovodstvo Instituta je informiralo predstavnike WIPO-a i EUIPO-a o uspješnom okončanju aktivnosti na usvajanju izmjena Zakona o patentu i aktivnostima oko usvajanje Strategije provedbe prava intelektualnog vlasništva od strane Vijeća ministara BiH.

Tijekom Generalne skupštine rukovodstvo Instituta za intelektualno vlasništvo BiH aktivno sudjeluje u radu regionalne grupe zemalja kojoj pripada BiH, Central European and Baltic States (CEBS).