Banja Luka: Održan seminar „Transfer tehnologije i utjecaj prava intelektualnog vlasništva na nacionalnu ekonomiju“

 

Banja Luka, 30. listopada 2018. - Seminar pod nazivom „Transfer tehnologije i utjecaj prava intelektualnog vlasništva na nacionalnu ekonomiju“ održan je 30. listopada 2018. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL).

Organizator ovog seminara bio je Centar za poduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci u suradnji s Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Europskim uredom za patente (EPO).

Uvodne govore održali su Josip Merdžo , ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, predstavnici Centra za poduzetništvo i transfer tehnologije i potpredsjednik EPO-a Želјko Topić, koji je također održao predavanje u okviru prve teme seminara pod nazivom „EPO i europski patentni sustav“. Seminaru je nazočio i prof. dr. Strain Posavlјak, prorektor za nastavu i studentska pitanja UNIBL.

Predrag Govedarica, projekt menadžer Centra za poduzetništvo i transfer tehnologije Univerziteta u Banjoj Luci, rekao je da je cilј seminara da razriješi sve nedoumice o zaštiti intelektualnog vlasništva i prava.

Govedarica je naveo da je potrebno ponuditi odgovore na pitanja kako zaštititi autorsko djelo i intelektualno vlasništvo, što stvara problem kada dođe do komercijalizacije djela.

Josip Merdžo, ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, rekao je da postoji veoma malo projekata znanstveno-istraživačkih institucija o zaštiti izuma, koju treba poticati, jer oko 30 posto svjetskih prihoda dolazi iz ovog područja.

Merdžo je na seminaru o temi „Transfer tehnologije i utjecaj prava intelektualnog vlasništva na nacionalnu ekonomiju" istaknuo da se zaštita ovog vida vlasništva ne smije zanemariti, već podizati na viši nivo.

„Moramo pratiti svjetsku praksu gdje od pet do sedam posto patenata i inovacija dolazi iz naučnih ustanova i znanstveno-istraživačkih institucija, dok u BiH prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva podnose uglavnom privatni poduzetnici ili pojedinac koji kroz patentiranje i inovaciju štite svoj izum“, rekao je Merdžo.

On je dodao da je pitanje zaštite intelektualnog vlasništva veoma opširno - od patentiranja do poslovne tajne, gdje se ponekad ne moraju razotkriti svi elementi izuma, nego se kroz poslovnu tajnu ostvaruje određena dobit.

„Osim patenata kao najopćenitijeg i najpoznatijeg vida zaštite intelektualnog vlasništva, tu su robna marka, autorsko pravo, industrijski dizajn i u svim tim segmentima Institut ima kapaciteta da pruži svima koji se pojave za zaštitu segmenta intelektualne svojine, jer ima osposobljene kadrove i zna kako to da učini“, naveo je Merdžo.

On je dodao da BiH ima kvalitetan zakonski okvir zaštite intelektualnog vlasništva, ali da, kada dođe do toga, dolazi se i do problema kako to uraditi.

Želјko Topić, potpredsjednik EPO-a, kazao je da se svaki novi patent za koji se dostavi prijava uspoređuje sa onim što je na bilo koji način dostupno u javnosti, a to je veoma težak i opsežan posao.

Topić je naveo je da ta organizacija ima 7.000 zaposlenih, od kojih je više od 4.500 znanstvenika i inženjera različitih struka koji se bave pretraživanjem stanja tehnike i utvrđivanjem patentabilnosti svake prijave.

Snježana Stanojević iz Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine na seminaru je održala predavanje u okviru teme „Uloga univerziteta u sustavu intelektualnog vlasništva i načini reguliranja prava intelektualnog vlasništva“.

O utjecaju prava intelektualnog vlasništva na gospodarstvo Europske unije i o transferu prava predavanje je održala Irena Jakimovska, EPO administrator, nakon čega je uslijedila diskusija i zatvaranje seminara.

Josip Merdžo, ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Želјko Topić, potpredsjednik Europskog ureda za patente sa sjedištem u Minhenu, istog dana sastali su se sa prof. dr. Radoslavom Gajaninom, rektorom Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sastanku je bilo riječi o budućoj suradnji u ovoj oblasti, objavio je UNIBL.