Održana serija predavanja o zaštiti računalno implementiranih izuma

 

Mostar, 6. prosinca 2018. - Institut za intelektualno vlasništvo BiH, u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), u okviru projekta D4D, organizirao je seriju predavanja o temi „Zaštita računalno implementiranih izuma“, koja su održana u razdoblju od 3. do 5. prosinca ove godine.

Predavanja su organizirana u okviru kampanje na podizanju svijesti o značaju intelektualnog vlasništva, koju Institut provodi već dvije godine.

„Dijaspora za razvoj – D4D“ je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Gostujući predavač bio je gospodin Tarik Kapić iz Bovard LTD, Bern, Švicarska, tvrtke koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva, s naglaskom na patente. Gospodin Kapić je ujedno i europski patentni zastupnik, specijaliziran za zaštitu računalno implementiranih izuma.

Predavač iz Instituta za intelektualno vlasništvo BiH bila je Dragana Marić Mešić, viša stručna suradnica za patente.

Predavanja su održana na Politehničkom fakultetu u Zenici te na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Fakultetu informacionih tehnologija u Mostaru, a interes profesora i studenata bio je iznimno velik.