Usvojena Strategija provedbe prava intelektualnog vlasništva u BiH

 

SARAJEVO, 15. siječnja 2019. - Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Strategije provedbe prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2018. – 2022. godina, koja predstavlja temelj za definiranje i uspostavu cjelovitog i efikasnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i Europskoj uniji (EU).

Usvajanje ove strategije doprinijet  će ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju BiH u skladu s dosezima modernog, na znanju utemeljenog društva.

Strategijom se utvrđuju smjernice i mjere koje podrazumijevaju razvoj i unaprjeđenje legislativnog i institucionalnog okvira u BiH te uspostavu međuinstitucionalne suradnje.

Usvajanjem ove strategije Vijeće ministara BiH ispunjava još jednu obvezu zacrtanu Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz ranijeg izvješća Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu, priopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.