Javne konzultacije

 

Odluka o odobravanju sredstava tekuće pričuve

Svrha:

Pravna, odnosno zakonska osnova za donošenje Odluke o odobravanju sredstava tekuće pričuve sadržana je u članku 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04 i 49/09), članku 3. stavak (3) Odluke o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 94/18) i članku 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08). Razlog traženja sredstava iz tekuće pričuve je nedostatak istih u proračunu Instituta za svrhu nepredviđene selidbe ispostave Instituta.

Proces javnih konzultacija otvoren je od 13.6.2019. godine u trajanju od 14 dana u kojem roku možete dostavljati svoje komentare i prijedloge prijavom na web aplikaciji eKonsultacije.

-

Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za razdoblje 2020.- 2022. godina

Sukladno odredbama Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine sačinio je Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za razdoblje 2020.- 2022. godina, kojim se definiraju prioriteti koji se tiču poboljšanja poslovnog okruženja i unapređenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva u trogodišnjem razdoblju. 

Proces javnih konzultacija otvoren je od 21.6.2019. godine u trajanju od 15 dana u kojem roku možete dostavljati svoje komentare i prijedloge prijavom na web aplikaciji eKonsultacije.