Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Instituta uređena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji je usvojen na 104. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 12. studenoga 2009. godine.

Prema Pravilniku, za obavljanje poslova za koje je mjerodavan Institut ustanovljene su temeljne organizacione jedinice, i to:

- Ured ravnatelja i zamjenika ravnatelja

- Sektor za industrijsko vlasništvo

- Sektor za razvoj sustava intelektualnog vlasništva

- Služba za financije i računovodstvo

- Služba za kadrovske i opće poslove

Poslovi za koje je mjerodavan Institut obavljaju se u sjedištu Instituta u Mostaru, te u ispostavama u Sarajevu i Banjaluci.


Za uvećani prikaz kliknite na gornju sliku.