Savjeti prije pokretanja postupka prijave patenta

Pretražite patentne baze kako biste bili sigurni da je vaš izum jedinstven!
 
Ne zaboravite izvršiti prijavu patenta nakon izlaganja na izložbi/sajmu ili objavljivanja u bilo kojem sredstvu javnog priopćavanja.
 
Podnositelj prijave koji je izlagao patent na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi može u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe zahtijevati pravo prvenstva od prvog dana izlaganja tog dizajna na toj izložbi. Ukoliko ne izvršite prijavu u zakonom predviđenom roku, patent gubi novost i time mogućnost zaštite.
 
Razmotrite alternativne metode zaštite patenta (zaštita preko poslovne tajne, autorskog prava i slično).