Savjeti prije pokretanja postupka prijave žiga

Prije podnošenja prijave žiga preporučuje se pretraživanje znaka na identičnost i sličnost radi izbjegavanja sukoba u postupku registracije ili na tržištu s nekim ranije registriranim ili prijavljenim žigom.

Pravodobno saznanje o mogućim smetnjama za registriranje žiga ili sukobu na tržištu omogućuje i pravodobno poduzimanje određenih pravnih radnji ili poslovnih poteza.

U postupku ispitivanja prijave žiga Institut ispituje postojanje smetnji za registraciju žiga. U slučaju da je podnesena prijava žiga za identičan i/ili sličan znak za identičnu ili sličnu robu i/ili usluge ranijeg nositelja prava, postoji mogućnost povrede prava ranijih nositelja naročito ukoliko je podnositelj prijave uporabio takav znak u privrednom prometu.

Usluge pretraživanja mogu se zahtijevati na različite kriterije (identičnost, sličnost, prema podnositelju/nositelju, prema posebno definiranom upitu).

Usluge pretraživanja pruža Institut uz naplatu administrativne pristojbe i posebnih troškova postupka.