Savjeti prije pokretanja postupka prijave žiga

Prije podnošenja prijave žiga preporuča se pretraživanje znaka na identičnost i sličnost u svrhu izbjegavanja sukoba u postupku registracije ili na tržištu s nekim ranije registriranim ili prijavljenim žigom. Pretraživanje je moguće izvršiti na dva načina:

Prvi način je dostavljanjem zahtjeva za pretraživanje Institutu uz plaćanje odgovarajućih troškova postupka i administrativne pristojbe. – primjer zahtjeva za pretraživanje

Drugi način je da samostalno pretražite relevantne baze podataka:

1. TMview – baza žigova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) koja sadrži žigove iz nacionalne baze žigova koju vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (ažurirana na dnevnoj bazi). – link:  https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=bs  (prilikom pretraživanja izabrati napredno pretraživanje i u dijelu Uredi za žigove izabrati Bosna i Hercegovina na padajućoj listi. Dalje slijediti upute na stranici)

2. Madrid Monitor – Baza žigova Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) koja sadrži međunarodno registrirane žigove u Bosni i Hercegovini (ažurirana na dnevnoj bazi). – link: http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/  (prilikom pretraživanja prvo odabrati Advanced search pa u polju Designation upisati BA. Dalje slijediti upute na stranici)

Pravovremeno saznanje o mogućim smetnjama za registriranje žiga ili sukobu na tržištu omogućuje i pravovremeno poduzimanje određenih pravnih radnji ili poslovnih poteza.

U postupku ispitivanja prijave žiga Institut ispituje postojanje smetnji za registraciju žiga. U slučaju da je podnesena prijava žiga za identičan i/ili sličan znak za identičnu ili sličnu robu i/ili usluge ranijeg nositelja prava, postoji mogućnost povrede prava ranijih nositelja naročito ukoliko je podnositelj prijave uporabio takav znak u gospodarskom prometu.