Саопштење Института у поводу обавјештења АМУС-а упућеног чланству

 

Мостар, 31. јануара 2019. - На званичној веб страници Асоцијације композитора-музичких стваралаца (АМУС) www.amus.ba, у сриједу, 30. јануара 2019. објављено је обавјештење члановима АМУС-а, у којем је, између осталог, наведено да ће Управни одбор АМУС-а као једини основ за исплату тантијема уважити Одлуку Скупштине АМУС-а или Рјешење Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине о налагању мјера.

У вези са наведеним, Институт за интелектуалну својину саопштава сљедеће:

„У складу са чланом 3. став (1) тачка е) Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник БиХ“ бр. 63/10), расподјела наплаћених накнада ауторима према унапријед одређеним правилима о расподјели један је од најбитнијих послова које обавља колективна организација и због које је иста основана. Дакле, колективна организација је дужна да, у складу са годишњим планом расподјеле који усваја Скупштина колективне организације, и годишњим обрачуном накнада који доноси Управни одбор, изврши расподјелу накнада ауторима

.Надлежност Института је да, у складу са чланом 13. наведеног закона, рјешењем нареди колективној организацији да отклони утврђене неправилности у раду, у конкретном случају да одржи редовну сједницу Скупштине (која није одржана у прошлој години) на којој је потребно размотрити и усвојити сва битна документа, у складу са Законом и Статутом АМУС-а.“