Покренута иницијатива за ратификацију Уговора из Маракеша

 

Мостар, 19. фебруара 2019. – Директор Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине Јосип Мерџо упутио је иницијативу за покретање поступка за ратификацију Уговора из Маракеша за олакшање приступа објављеним дјелима слијепим, слабовидним и лицима која се из другог разлога не могу користити штампаним материјалима.

Иницијатива је достављена Савјету министара Босне и Херцеговине путем Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, као надлежној институцији за оцјену оправданости покретања поступка. Уз иницијативу је достављен и приједлог основа за вођење преговора ради ратификације Уговора.

Маракешки уговор је усвојен 27. јуна 2013. и чини дио међународних уговора о ауторским правима којима управља Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO). Има јасну хуманитарну и друштвену димензију развоја, а његов главни циљ је створити скуп обавезних ограничења и изузетака у корист слијепих, слабовидних и лица с другим потешкоћама због којих се не могу служити штампаним материјалима.