АМУС наставља дјеловање у складу са Законом о колективном остваривању ауторског и сродних права

 

Мостар, 28. августа 2019. - Након што је Институт за интелектуалну својину БиХ 27. августа 2019. године донио Рјешење о условном одузимању дозволе за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела Асоцијацији композитора-музичких стваралаца (АМУС), у складу са одредбама Закона, АМУС и даље наставља дјеловање као једина организација која има дозволу-лиценцу за обављање послова колективног остваривања ауторских права композитора и музичких стваралаца.

Корисници права остају у обавези плаћати накнаду за кориштење ауторских права АМУС-у, у складу са одредбама важећих уговора, а АМУС има законску обавезу прикупљена средстава расподијелити ауторима.

Уколико АМУС у наредних 12 мјесеци не отклони недостатке који су утврђени током вршења надзора, односно почини нову повреду која би била основ за одузимање дозволе, Институт за интелектуалну својину БиХ ће, у складу са Законом, донијети коначно рјешење о одузимању дозволе за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела.

 

Рјешење о условном одузимању дозволе за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела Асоцијацији композитора-музичких стваралаца (АМУС)

Извјештај о надзору над радом Асоцијације композитора–музичких стваралаца Босне и Херцеговине (АМУС) за 2017. годину

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број: 04-47-5-233/19ВТ)

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број: 04-47-5-741-10/19ВТ)