Договорена сарадња Института и СПАРК-а

 

Мостар, 5. априла 2018. - У склопу активности на подизању свијести о значају интелектуалне својине, као и сарадње са универзитетима и малим и средњим предузећима, Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине договорио је сарадњу са пословним парком СПАРК у Мостару.

У склопу обука које два пута годишње СПАРК организује за стартaпе са одличним пословним идејама, службеници Института ће одржати предавања на тему заштите интелектуалне својине у Босни и Херцеговини, као и коришћења бесплатних онлajн база података у области индустријске својине при истраживању тржишта и проналажењу доступних технологија.