Обавјештење о приступу Обједињеном регистру европских патената

 

САРАЈЕВО, 25. априла 2018. - Од 1. фебруара 2018. године, Институт за интелектуалну својину БиХ омогућава приступ подацима о поднесеним захтјевима за проширење европских патената на БиХ преко „Обједињеног регистра европских патената” (Federated European Patent Register).

Наведени регистар омогућава обједињено претраживање патентних регистара држава чланица ЕПО-а. Прикључење регистра Босне и Херцеговинe је резултат билатералне сарадње Института за интелектуалну својину БиХ и Европског завода за патенте.

Federated European Patent Register је секција унутар Европског патентног регистра која нуди податке о правном статусу ЕП патентних докумената у националној фази. Поред брзог приступа основним подацима из националних регистара омогућен је и директан линк на јавни дио регистара земаља које су дио овог сервиса.

Подаци из БиХ регистра су ажурирани са даном приступа сервису од стране корисника.

Више информација можете пронаћи на: 

https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html