У Мостару одржан семинар о колективном остваривању ауторског и сродних права

 

Мостар, 6. јуна 2018. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, у сарадњи са Свјетском организацијом за  интелектуалну својину (WIPO), организовао је дводневни семинар под називом „Колективно остваривање ауторског и сродних права - размјена искустава и добрих пракси“, који је одржан 5. и 6. јуна 2018. у Мостару.

Уводне ријечи учесницима семинара, међу којима су били представници колективних организација за остваривање ауторског и сродних права из Босне и Херцеговине, као и представници удружења корисника, упутили су директор Института за интелектуалну својину БиХ Јосип Мерџо и Анита Хус, савјетница  у Свјетској организацији за интелектуалну својину (WIPO).

О заштити ауторског права у Босни и Херцеговини путем колективног остваривања ауторског и сродних права говорила је стручна сарадница за ауторско право у Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине Манда Галић, док је учеснике семинара са новијим активностима WIPO-а у подручју ауторског права, Пекиншким уговором и други догађајима, упознала представница те организације Анита Хус.

Романа Матановац Вучковић, међународни експерт из Загреба, говорила је о основним правно-политичким и структуралним аспектима колективног остваривања ауторског и сродних права у међународним и европским правним оквирима.

О добрим праксама организација за колективно остваривање и правилима понашања међународних савеза говорили су Митко Чаталбашев, представник Међународне конфедерације друштава аутора и композитора (CISAC), Пјер Оливиjе Лезбургер, представник Међународне федерације организација за права репродукције (IFRRO), Иштван Фаншик из Међународне федерације фонографске индустрије (IFPI) и Грегор Штиберник из Колективног удружења аутора, извођача и филмских продуцената аудиовизуелних дјела Словеније (AIPA), који је уједно представљао и Друштво аудиовизуелних аутора (SAA) из Брисела.

На семинару је такође било ријечи о значају јачања свијести о колективном остваривању ауторског и сродних права и изазовима у колективном остваривању у Босни и Херцеговини и региону, а доста простора било је отворено и за актуелна питања из ове области.

Наглашена је важност сарадње свих учесника у процесу колективног остваривања ауторског и сродних права и закључено да овакви семинари доприносе изградњи и јачању регулисања колективног управљања ауторским и сродним правима у Босни и Херцеговини.