Босна и Херцеговина корак ближе пуноправном чланству у ЕПО-у

 

САРАЈЕВО, 4. септембра 2018. - Савјет министара Босне и Херцеговине  утврдио је и упутиће Парламентарној скупштини БиХ на усвајање Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о патенту, саопштено је из Савјета министара.

Измјенама и допунама Закона о патенту област патентноправне заштите у Босни и Херцеговини постепено се усклађује са актуелном правном стечевином ЕУ и испуњава обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању.

Измјенама се усклађују одредбе важећег Закона о патенту, којима је уређена област проширеног европског патента, са измјенама Европске патентне конвенције из 2000.  године, те праксом која произилази из примјене наведене конвенције. Путем измјена важећег закона биће уклоњени недостаци уочени у поступку његове примјене.

Допунама Закона уведено је посебно поглавље о европском патенту са циљем усклађивања законодавства БиХ са одредбама Европске патентне конвенције и испуњења обавеза легислативне природе за приступање Европској патентној организацији (ЕПО). Допуном се, такође, уводе одредбе за повјерљиви проналазак и поступање Института за интелектуалну својину у случају запримања пријаве патента за проналазак који се односи на одбрану и безбједност државе.