Усвојена Стратегија спровођења права интелектуалне својине у БиХ

 

САРАЈЕВО, 15. јануара 2019. - Савјет министара БиХ донио је Одлуку о усвајању Стратегије спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини за период 2018 - 2022. година, која представља основу за дефинисање и успостављање цјеловитог и ефикасног система спровођења права интелектуалне својине у складу са захтјевима приступања Свјетској трговинској организацији (ВТО)  и Европској унији (ЕУ).

Усвајање ове стратегије ће допринијети економском, социјалном и културном развоју БиХ у складу са досезима модерног, на знању заснованог друштва.

Стратегијом се утврђују смјернице и мјере које подразумијевају развој и унапређење легислативног и институционалног оквира у БиХ те успостављање међуинституционалне сарадње.

Усвајањем ове стратегије Савјет министара БиХ испуњава још једну обавезу зацртану Акционим планом за реализацију приоритета из ранијег извјештаја Европске комисије за Босну и Херцеговину, саопштено је из Савјета министара Босне и Херцеговине.